ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน และทางเดินเท้าวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน และทางเดินเท้าวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดิน และทางเดินเท้า วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างผนังกันดิน และทางเดินเท้า วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างผนังกันดิน และทางเดินเท้า วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)