พิธีอัญเชิญสรีระสังขาร หลวงพ่อพระครูประภัศร์รัตนโชติ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญสรีระสังขาร หลวงพ่อพระครูประภัศร์รัตนโชติ (ครูบาโชติ ปภสฺสโร (มนทนม)) พระครูประภัศร์รัตนโชติ อดีตเจ้าคณะตำบลแม่ศึก-แม่นาจร อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่วาก ณ วัดแม่วาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นสู่ปราสาทพญานกหัสดีลิงค์

๘ มีนาคม ๒๕๖๖