ขบวนแห่สักการะเจ้าหลวงผู้ครองนครลำพูน โดย องค์นิสิตและส่วนราชการ

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมบวนแห่สักการะเจ้าหลวงผู้ครองนครลำพูน โดย องค์นิสิตและส่วนราชการ
ณ ลานอนุสรณ์สถานเจ้าผู้ครองนครลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖