ขบวนครัวทานงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ขับเคลื่อนโดยองค์กรนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมขบวนแห่ครัวทาน ณ ถนนอินทยงยศหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) โดยเคลื่อนขบวนแห่อันยิ่งใหญ่และงดงาม มาตามถนนอินทยงยศ ผ่านหน้าศาลากลาง จังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ถึงแยกประตูช้างสีเลี้ยวขวา ถึงวงเวียนช้างเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ
ในวันพฤหัสบดี ที่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖