ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวเรียว แสนคำวินิจ

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำโดยหลวงพ่อพระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บัวเรียว แสนคำวินิจ อายุ 74 ปี
โยมพี่สาว พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร
…ณ วัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖