ค่าเล่าเรียนปริญญาตรี

ปริญญาตรีภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปริญญาตรีภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖