สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ มากรอกใบสมัครที่ห้องสมัครวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  พร้อมยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบ

ในกรณีที่จะยื่นใบสมัครผ่านไปรษณีย์  ให้ส่งมาที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

กลุ่มLineOA วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เพิ่มเพื่อน