ร่วมเดินขบวนโคม วันวิสาขบูชา

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเดินขบวนแห่โคมวันวิสาขบูชา บนถนนอินทยงยศ สู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖