ฮอมแฮง ฮอมบุญ เดินธรรมยาตราเทศสันตรี วิถีครูบาเจ้าศรีวิชัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ฮอมแฮง ฮอมบุญ เดินธรรมยาตราเทศสันตรี วิถีครูบาเจ้าศรีวิชัย” ในรูปแบบเดินธรรมยาตราเพื่อต้อนรับขบวนของพี่น้องอำเภอป่าซาง (สะพานสบทา) เพื่ออัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย สู่วัดรมณียราม(กู่ระมัก)ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖