วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเดินขบวนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเดินขบวนกิจกรรมประเพณี “มาฆบูชา สืบสานตำนาน สองเจดีย์ธาตุ” ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Leave a Comment