ขอเชิญร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓

 “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ พระครูวิบูลย์เจติยาทร พระครูภาวนาโสภิต วิ ผศ.ดร. ผศ.ดร.บุศรา  โพธิสุข ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารภิรมณ์ธรรม  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนวันศุกร์ที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๖๓

Leave a Comment