ร่วมมุทิตาผู้เกษียณอายุ

#ร่วมมุทิตาผู้เกษียณอายุ
#เกษียณอายุการทำงานตามระบบทางราชการแต่ไม่เกษียณอายุแห่งครอบครัวมหาจุฬาฯลำพูน
…วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดงานวันเกษียณอายุการทำงานบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

Leave a Comment