กิจกรรมดีๆของชาวมนุษยศาสตร์

ขอนิมนต์และเรียนเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ และคณะอื่นในวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความจำเป็นและความสำคัญของภาษาอังอังกฤษในยุคดิจิทัล” โดยครูหวาน ( Kru Whan English on air )
…ในวันพุธ ที่ 23 เดือนกันยายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารสำนักงานชั้น 3 ท่านใดคนใดอยากพัฒนาด้านภาษา อย่าลืมมาร่วมฟังบรรยายพร้อมนะครับ

Leave a Comment