หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนังกันดิน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนังกันดิน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศ ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา โครงการจ้างก่อส

ประกาศ ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

ประกาศ ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา โครงการจ้างก่อส

ประกาศ ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลการคัดเลือกประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ Read More »

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินและทางเดินเท้า วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินและทางเดินเท้า วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Read More »

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินและทางเดินเท้า วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินและทางเดินเท้า วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Read More »