วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดการประชุมคณาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดการประชุมคณาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารพระสัทธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในวันที่ ๔ พ.ย.๖๓

Leave a Comment