ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

มจร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนโดยพระครูสิริสุตานุยุต รศ.ดร. และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญกับ
คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวลำพูน ทุกหมู่เหล่า
นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์
วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เพื่อถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๗๒ พรรษา) ในปี ๒๕๖๗
ในวันจันทร์ ที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน