การฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่๓ อำนวยการฝึกซ้อมอบรมโดย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑๘ พ.ย.๖๓

การฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่๓ อำนวยการฝึกซ้อมอบรมโดย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑๘ พ.ย.๖๓

Leave a Comment