พิธีสรงน้ำและรดน้ำดำหัวขอพระเถระ ครูบาอาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๗

พิธีสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์
(ภายใต้โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๐๐ น.
– พิธีสรงน้ำและรดน้ำดำหัว ขอพรจากพระเถระ ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
– พระเดชพระคุณ พระเทพรัฒนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน /เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ประธานในพิธี กล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา๑๘.๐๐ น.
– พระเดชพรคุณ พระเทพรัฒนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน /เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวนำไหว้พระ
– ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน
– พระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ฯ
– มัคนายกโอกาสเวนทาน
– พิธีถวายจตุปัจจัยไทยทาน แด่พระสงฆ์พิธี
– พระสงฆ์พิธีอนุโมทนาให้พร
ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๖๗