โครงการปฏิบัติธรรมนิสิตเฉลิมพระเกียรติ ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ระหว่างวันที่๖-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ครงการปฏิบัติธรรมนิสิตเฉลิมพระเกียรติ ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ระหว่างวันที่๖-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ สำนักปฏิบัติธรรมรัชตะธรรมสถาน(แม่ชีรัชดา อมาตยกุล ) ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง

Leave a Comment