การเสวนา “การดูแลสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน และกระบวนการขออนุญาต การผลิตกัญชงและกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชนอย่างถูกกฎหมายและสรรพคุณของกัญชงและกัญชา”

การเสวนา “การดูแลสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน และกระบวนการขออนุญาต การผลิตกัญชงและกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชนอย่างถูกกฎหมายและสรรพคุณของกัญชงและกัญชา” โดย  นายรณชัย ชูสุวรรณประทีป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดลำพูน และ ดร.สุดเขต สกุลทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยแม้โจ้ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น

ณ ห้องเรียนรวม (ห้องเธียเตอร์)  ชั้น ๑ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

(ดาวน์โหลด) เอกสารประกอบการประชุม

 

Leave a Comment