ร่วมพิธีวางพวงมาลา

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วม ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

Leave a Comment