แห่โคมยี่เป็ง

#แห่โคมยี่เป็ง(งานโคมแสนดวงลำพูน)
    ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยร่วมแห่โคมล้านนา (ยี่เป็ง) ถวายเป็นพุทธบูชา งานแห่โคมจังหวัดลำพูน
….ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ได้รังสรรค์โคมล้านนา และกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ นับเป็นการแสดงความสามัคคี ภายใต้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำเย็นใจ

Leave a Comment