ข่าวประชุมสัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๙

ลิงค์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ วิทยาลัยสงฆ์ล …

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๙ Read More »

การประชุมคณะกรรมประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ล …

การประชุมคณะกรรมประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔ Read More »

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่1 และระดับชาติครั้งที่ 8″พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่” วาระครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

การประชุมวิชาการภาพบรรยากาศวันแรก19มีนาคม2565…การประชุม …

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่1 และระดับชาติครั้งที่ 8″พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่” วาระครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Read More »

ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ ระดับสำนักงาน วิทยาลัย

     สำนักงานวิทยาลัย และ สำนักงานวิชากา …

ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ ระดับสำนักงาน วิทยาลัย Read More »

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

#รูปแบบออนไลน์#คุณภาพระดับดี๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัย …

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Read More »

การเสวนา “การดูแลสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน และกระบวนการขออนุญาต การผลิตกัญชงและกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชนอย่างถูกกฎหมายและสรรพคุณของกัญชงและกัญชา”

การเสวนา “การดูแลสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน และกร …

การเสวนา “การดูแลสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน และกระบวนการขออนุญาต การผลิตกัญชงและกัญชา แก่วิสาหกิจชุมชนอย่างถูกกฎหมายและสรรพคุณของกัญชงและกัญชา” Read More »

โครงการการประชุมวิชาการ Proceeding ครั้งที่ ๗

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดการประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่อ …

โครงการการประชุมวิชาการ Proceeding ครั้งที่ ๗ Read More »

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง (มจร.ภาคเหนือตอนบน) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารพระสัทธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา …

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง (มจร.ภาคเหนือตอนบน) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารพระสัทธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Read More »

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ในเขตภาคเหนือ

     วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร …

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ในเขตภาคเหนือ Read More »