ผู้แทนคณาจารย์ นิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม) ร่วมบริจาคสิ่งของ (ช้อน ชาม แก้วกระดาษ ทิชชู่เปียก รองเท้าแตะ เสื้อคลุมและหมวกพลาสติก ) แก่โรงพยาบาลสนามผู้ติดเชื้อโควิด จังหวัดลำพูน

ผู้แทนคณาจารย์ นิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม) ร่วมบริจาคสิ่งของ (ช้อน ชาม แก้วกระดาษ ทิชชู่เปียก รองเท้าแตะ เสื้อคลุมและหมวกพลาสติก ) แก่โรงพยาบาลสนามผู้ติดเชื้อโควิด จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๑ เมษาญน ๖๔