คืนสู่เหย้า ๖๗

#คืนสู่เหย้า ๖๗
#ลูกมหาจุฬาฯลำพูนคืนถิ่น
#สระเกล้าดำหัวและถวายต้นเงิน
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗
“ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกสาขาวิชา”