เจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน

บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาก่อนปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กร ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖