ทำบุญอาคารภิรมย์ธรรม

…๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดพิธีทำบุญประจำปีอาคารภิรมย์ธรรม อาคารที่พักอาคันตุกะ ได้รับเมตตาธรรมจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
….หลังจากปิดปรับปรุงในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา วันนี้พร้อมรองรับพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป ในการเข้าพักอาคาร สามารถติดต่อสอบถามได้
#ติดต่อสอบถาม โทร. 091-7080449, 096-3433580, 082-9954480
ค่าสนับสนุนอาคาร
– ห้องเตียงคู่ และ เตียงเดี่ยว ราคา 500 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)
– ห้อง 3 เตียง ราคา 700 บาท(ไม่รวมอาหารเช้า)
– เพิ่มอาหารเช้า ท่านละ 50 บาท (ข้าวต้ม กาแฟ ขนมปัง)